Józef Piłsudski to postać godna upamiętnienia w czasach gdy tak trudno u polityków o kręgosłup moralny

Żyjemy w ciekawych czasach, jednakże m.in. dzięki niegdyś działaniom Józefa Piłsudskiego możemy cieszyć się obecnością Polski na mapie Europy. Józef Piłsudski w czasach trudnych, zachowując postawę męża stanu o dobro kraju, nie dopuścił do tego by polskość upadła. Cieszy więc to, że wciąż znajdują się osoby, które w dobie zakłamania politycznego, koniunkturalizmu dla własnych karier, zajmują się na codzień kultywowaniem wartości patriotycznych i moralnych. Działalność Marszałka oraz Związku Piłsudczyków RP przybliżyła naszym czytelnikom Maria Kosecka – była Radna Elbląga, aktywny działacz społeczny.

Dlaczego warto walczyć o pamięć historyczną Marszałka Józefa Piłsudskiego w XXI wieku? Jakie wartości może nam przekazać?

Uznanie dla poczynań Marszałka Józefa Piłsudskiego kultywuję od lat. Na każdym kroku staram się propagować jego wspaniałe dokonania. Być może łatwiej przychodzi mi zrozumieć poczynania wilniuka, gdyż sama wychowana jestem w rodzinie o Wileńskich korzeniach. Pomimo różnicy pokoleń moje częste pobyty w Wilnie zawsze napawają mnie olbrzymią radością i uczuciem do miejsc i ludzi. Piłsudski o Wilnie mówił w następujący sposób: „Wszystko piękne w mej duszy przez Wilno pieszczone. Tu pierwsze słowa o miłości, tu pierwsze słowa mądrości, tu wszystko, czym dziecko i młodzieniec żył w pieszczocie z murami i w pieszczocie z pagórkami. Jedno z najpiękniejszych miast na świecie.”

Dlatego też moja przynależność do Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej nie powinna być dla nikogo zaskakująca. W szeregach organizacji poznałam wiele wspaniałych osób, które z oddaniem poświęcają się misji jaką wspólnie tworzymy, tj. :

1. Popularyzowania osoby i myśli Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległego Państwa Polskiego, jako wzoru patriotycznego.
2. Kształtowania postaw obywatelskich zgodnych ze wskazaniami moralnymi Józefa Piłsudskiego.
3. Propagowania idei państwotwórczych Józefa Piłsudskiego odniesionych do realiów politycznych Trzeciej Rzeczypospolitej.
4. Współdziałania w patriotycznym wychowywaniu młodzieży i przygotowanie jej do żołnierskiej służby Ojczyźnie.
5. Utrwalanie pamięci o Józefie Piłsudskim.
6. Gromadzenia pamiątek związanych z osobą Marszałka.

Gdański okręg (tam przynależę) skupia ludzi połączonych szacunkiem do człowieka, który wbrew wielu przeciwnościom – budował w ludziach wiarę w przyszłą niepodległą Polskę i do tej niepodległości doprowadził. Chcemy, aby postać i dzieło Komendanta wrastały w narodową pamięć, aby stawały się wzorem i drogowskazem dla kolejnych pokoleń Polaków. Dążymy do tego, aby myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ na działalność władz i grup rządzących.

Kim był Marszałek Józef Piłsudski? Chyba nie trzeba nikomu tego przypominać. Z pewnością jest to postać niezwykle kontrowersyjna. Szerokiemu gronu zwolenników przeciwstawiają się szeroką ławą krytycy. Sam tak określał swoje poczynania: „ Nie chciałem pozwolić, by w czasie, gdy na żywym ciele naszej ojczyzny miano wyrąbać mieczami nowe granice państw i narodów, samych tylko Polaków przy tym brakowało. Nie chciałem dopuścić, by na szalach losów, ważących się nad naszymi głowami, na szalach, na które miecze rzucano, zabrakło szabli polskiej.”

Mamy więc do czynienia z osobą, która nie bacząc na osobiste względy zmierzała, wszelkimi dostępnymi środkami, do powstania państwa polskiego. Nazywany, słusznie, „ojcem niepodległości”, „twórcą niepodległej” czy też „dziadkiem” wreszcie. Wykarmiony romantyzmem w ziemiańskim dworze zachowywał zimną kalkulację polityka, który w najtrudniejszych okolicznościach nie zmarnuje okazji do przeprowadzenia swojego planu. Z jednej strony stawiał na ołtarzu honor żołnierza, z drugiej – porzucił podczas wojny sojusznika i internował jego żołnierzy. Z jednej – budował w odrodzonej Polsce demokrację, z drugiej – chwycił ją za gardło, gdy okazała się nie taka, jaką sobie wymarzył.

Zaściankowy szlachcic? Nic bardziej mylnego. Do 1914r. odwiedził Genewę, Londyn, Paryż, Tokio, Wenecję, Wiedeń, Kijów, Berlin, Kanadę, Chorwację… Studiował prasę światową, obserwował wydarzenia, przymierzał je do sytuacji Polski pod zaborami, jak choćby powstanie Burów w Afryce.

Przywiązany do konika i szabelki? Jako pierwszy w Europie posłał do walki tzw. zagony pancerno-motorowe. Idealne posunięcie w wojnie z bolszewikami. Przy tym samouk bez wojskowego wykształcenia. Pierwszy raz wziął do ręki broń jako 40-latek (nie licząc myśliwskiej), a w drugiej żonie zafascynowało go to, że strzela lepiej od niego.

Patriarchalny konserwatysta? Kobiety w Polsce uzyskały pełne prawa wyborcze 28 listopada 1918r. dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Koturnowy i nudny? Kpił z innych i z samego siebie. Miał dystans wobec celebry i z przymrużeniem oka oceniał niektóre z objawów uwielbienia. O jednym ze swoich malarskich portretów opowiadał, że nie dość, iż uwieczniono go w białych rękawiczkach, to jeszcze z działem skierowanym prosto w jego „powiedzmy delikatnie plecy”.

Uparty Kresowiak okazał się wyrastającym ponad swoją epokę mężem stanu. Nadał kształt polskiemu życiu politycznemu i jest w nim obecny do dziś jako punkt odniesienia.

Mam nadzieję, że doświadczenia gdańskich koleżanek i kolegów pozwolą mi na przeniesienie na Elbląg tych idei i utworzony zostanie oddział elbląski. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do kontaktu i wstępowania. Chciałabym, o co zabiegam od jakiegoś czasu, aby na terenie naszego miasta powstały trwałe symbole pamięci o jednym z najznamienitszych Polaków. Będąc radną wystąpiłam z wnioskiem, który miał być rozpatrzony przez odpowiednią komisję. Miał również poparcie ówczesnych radnych. Co się z nim dzieje? Mam nadzieję, że lokalni decydenci wzniosą się ponad partyjne okopy i zgodnie wskażą znamienite miejsce upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, zasługuje na to, jak mało kto! Zgodnie ze słowami Naczelnika: „Chcę zwyciężyć, a bez walki i to walki na ostre, jestem nie zapaśnikiem nawet, ale wprost bydlęciem, okładanym kijem czy nahajką.”

Maria Kosecka

Bez nazwy-1

Znane cytaty Józefa Piłsudskiego

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Kto chce, ten może, kto chce, ten zwycięża, byle chcenie nie było kaprysem lub bez mocy.”

dedykacja dla „Żołnierza Polskiego”, 24 grudnia 1918.

———————————–

„Gdy podejmuję ważne decyzje, modlę się wpierw do Matki Bożej Ostrobramskiej.”

Autor: Wacław Jędrzejewicz, Józef Piłsudski. Życiorys.

———————————–

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.”

„Myślałem, że wraz z odrodzeniem Polski materialnym i duchowym, Polska odradzać się zacznie, że wyzbywać się zacznie tchórzostwa i wyzwalać się zacznie od pracy agentur, że przestanie pracę dla obcych uważać za najrozumniejszą pracę dla Polski.”

———————————–

„Wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić.”

11 listopada 1918, po przyjeździe z Magdeburga, do swojego zastępcy ds. wojskowych, pułkownika Edwarda Rydza-Śmigłego

———————————–

„W dzieciństwie moim ciągle szeptano mi w uszy tzw. mądre przysłowia: „Nie dmuchaj pod wiatr!” „Głową muru nie przebijesz!” „Nie porywaj się z motyką na słońce!”. Doszedłem potem do wniosku, że silna wola, energia i zapał mogą te właśnie zasady załamać. I obecnie kiedy stoimy wobec wielkich zadań dalszej budowy państwa polskiego, właśnie potrzeba nam ludzi, którzy potrafią tej starej mądrości tych przysłów się przeciwstawić.”

odpowiedź na przemówienie rektora Uniwersytetu Lubelskiego, 11 stycznia 1920.