Kontakt

WYDAWCA:

Agencja Reklamowa Luka Vision
strona internetowa: www.bogatyregion.pl
e-mail: redakcja@bogatyregion.pl

REDAKCJA:
10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39/pok.303
82-300 Elbląg, ul.Łowicka 15 (wejście od ul. Ogólnej)
Telefon: 534 868 377

REDAKTOR NACZELNY:
Bartosz Radomski
e-mail: bartosz.radomski@bogatyregion.pl
DZIAŁ REKLAMY I MARKETINGU:
kom. 795 889 959
600 894 827
731 417 281

REDAGUJE:
Zespół dziennikarski

GRAFIKA I DTP:
Przemysław Kusyk

DRUK:
Zakłady Graficzne im. J. Czyżewskiego Sp. z o.o.
ul. Gazety Tczewskiej 1
83-110 Tczew